I. Bécsi tanintézetek 1867-1890
Bécsi Tudományegyetem
Bécsi Műegyetem
Bécsi Állatorvosi Intézet
Bécsi (Mariabrunni) Mezőgazdasági és Erdészeti Főiskola
Bécsi Konzuli Akadémia
Bécsi Képzőművészeti Akadémia
Bécsi Zeneművészeti és Színművészeti Akadémia
Bécsi Iparművészeti Akadémia
Bécsi Augustineum
Bécsi Protestáns Teológiai Intézet
Bécsújhelyi Katonai Akadémia
Bécsi Hadimérnöki Akadémia
Bécsi Josephinum Katonaorvosi Akadémia
II. Habsburg birodalom kisebb egyetemei és akadémiái 1789-1918
Gráci Egyetem
Gráci Műegyetem
Leobeni Bányászati Akadémia
Innsburcki Egyetem
Linzi Akadémia
Laibachi Akadémia
Klagenfurti Akadémia
Prágai Egyetem (Német)
Prágai Cseh Egyetem
Prágai Műegyetem (Német)
Prágai Műegyetem (Cseh)
Prágai Képzőművészeti Akadémia
Prágai Zeneakadémia
Olmützi Egyetem
Pribrami Bányászati Akadémia
Brünni Műegyetem (Német)
Brünni Műegyetem (Cseh)
Trieszti Kereskedelmi és Tengerészeti Akadémia
III. Lengyel-litván-galíciai-bukovinai tanintézetek 1789-1918
Krakkói Egyetem
Krakkói Műegyetem
Lembergi Egyetem
Csernovici Egyetem